Tag Archives: Ginza

กินชาบูร้านในตำนาน SHABU SEN Ginza เปิดมานานกว่า 50 ปี รอคิวเกือบชั่วโมง #อีกแล้ว คนจะเยอะไปไหน…

กินชาบูร้านในตำนาน SHABU SEN Ginza เปิดมานานกว่า 50 ปี รอคิวเกือบชั่วโมง #อีกแล้ว คนจะเยอะไปไหน…

วันนี้ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นวันที่ 3 แล้วครับ วันนี้แอบหนาวขึ้นมาอีกหน่อย อยากกินอะไรอุ่นๆ เลยตรงไปที่ร้าน SHABU SEN ย่าน Ginza ร้านจะอยู่ในห้าง EXITMELSA ชั้น F8 เมื่อก่อนเท่าที่หาข้อมู...
กินอุดั้งเส้นใหญ่ยักษ์ (Oni-Himokawa) Shiori Udon Ginza นำเข้าจากเมืองคิริว ร้านดังย่านกินซ่า ญี่ปุ่น @สยามเซ็นเตอร์

กินอุดั้งเส้นใหญ่ยักษ์ (Oni-Himokawa) Shiori Udon Ginza นำเข้าจากเมืองคิริว ร้านดังย่านกินซ่า ญี่ปุ่น @สยามเซ็นเตอร์

ผมเห็นภาพเพื่อนๆ โพสมาซักพักแล้วครับ กับอุดั้งเส้นใหญ่ยักษ์ แอบงง เค้าไม่หั่นหน่อยหลอ ห้าๆๆๆๆ เลยอยากจะไปลองซักหน่อยครับ ร้านนี้ชื่อว่า Shiori Udon Ginza ร้าน Oni-Himokawa Udon อูด...