แรงงานต่างด้าวหาได้ที่ไหน แบบถูกกฎหมาย มีคำตอบมาบอกกันแล้ว

1 min read

ในหลาย ๆ หน่วยงานโดยเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง งานภาคบริการทั้งหลาย มีความต้องการแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมายเพื่อให้กระบวนการทำงานต่าง ๆ สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจุดนี้ต้องเข้าใจว่าแรงงานไทยหลายคนปฏิเสธการทำงานบางอย่าง แต่ปัญหาคือแรงงานต่างด้าวหาได้ที่ไหน แบบถูกกฎหมายด้วย นี่เป็นข้อที่เน้นย้ำอย่างมากเพื่อความสบายใจ เอาเป็นว่าคำตอบเหล่านี้จะช่วยให้นายจ้างทุกคนสบายใจและทำตามกันเลย

แรงงานต่างด้าวหาได้ที่ไหน แบบถูกกฎหมาย มีคำตอบ

สำหรับนายจ้างที่ยังมีข้อสงสัยว่าแรงงานต่างด้าวหาได้ที่ไหน แบบถูกกฎหมาย คำแนะนำเบื้องต้นให้ทำตามขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอันเป็นไปตามเงื่อนไข MOU ดังนี้เลย

  • ยื่น Demand Letter (คำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว) ไปยังตัวแทนประเทศต้นทางเพื่อให้หาแรงงานที่ตรงกับความต้องการของนายจ้างจากนั้นจะส่ง Name List กลับมาให้พิจารณา
  • ยื่นบัญชีแรงงานไปยังเอเจนซี่ประเทศต้นทาง แนบเอกสาร ตท.2 และเอกสารประกอบอื่น ๆ ไปยัง สจจ. / สจก. ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล) / บัตรประชาชนของนายจ้าง / ทะเบียนบ้านของนายจ้าง / แผนที่สถานที่ทำงาน / รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยชั่วคราวของแรงงานต่างด้าวระหว่างทำงาน / กรณีกิจการก่อสร้างต้องแนบเอกสารสัญญาว่าจ้างการก่อสร้างชัดเจน / ข้อมูลด้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่นายจ้างให้กับแรงงานต่างด้าว
  • ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1,900 บาท ซึ่งกรณีนายจ้างนำเข้าแรงงานด้วยตนเองทั้งหมดต้องวางเงินประกันแรงงานต่างด้าวคนละตั้งแต่ 1,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท
  • หลังได้รับหนังสือคืนจาก สจจ. / สจก. นำเอกสารทั้งหมดยื่น ณ กรมการจัดหาแรงงานให้ออกหนังสือไปยังสถานทูตไทยและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  • ในส่วนของแรงงานต่างด้าวต้องประทับตราวีซ่าประเภท NON L-A ตรวจลงตราพร้อมประทับตราอนุญาตเพื่อให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรได้
  • แรงงานต่างด้าวเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างงาน แบ่งเป็นแต่ละประเทศ และใบอนุญาตทำงานแบบ Smartcard หลังอบรมเสร็จ
  • นายจ้างแจ้งที่พักชั่วคราวของแรงงานต่างด้าวภายใน 24 ชม. และต้องแจ้งการรับแรงงานเข้าสู่ระบบการทำงานขององค์กรภายใน 15 วัน
  • แรงงานต้องตรวจสุขภาพภายใน 30 วัน แล้วนำผลสุขภาพส่งไปที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด

จากขั้นตอนดังกล่าวก็พอตอบคำถามได้ชัดเจนถึงวิธีหาแรงงานต่างด้าวแบบถูกต้องตามกฎหมายทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ทั้งนี้สถานที่ดำเนินการต้องไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ พื้นที่ 1-10

แรงงานต่างด้าวหาได้ที่ไหน แบบถูกกฎหมาย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

แม้ความต้องการแรงงานต่างด้าวจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่หลายคนคงรู้สึกถึงความยุ่งยาก มีขั้นตอนเยอะ รายละเอียดวุ่นวาย น่าปวดหัว นี่ยังไม่นับกับอนาคตเมื่อต้องอัปเดตกฎระเบียบต่าง ๆ แบบนี้แรงงานต่างด้าวหาได้ที่ไหน แบบถูกกฎหมาย? ขอแนะนำวิธีอันแสนง่ายดายพร้อมทำให้นายจ้างทุกคนได้แรงงานต่างที่คาดหวังไม่ต่างจากดำเนินการด้วยตนเองเลยทีเดียว

ซึ่งวิธีที่จะทำให้ได้แรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมายแต่ไม่ต้องเสียเวลาไปทำด้วยตนเองนั่นคือ การจ้างบริษัทรับจัดหาแรงงานต่างด้าว ด้วยบริษัทเหล่านี้ถือเป็นธุรกิจอีกประเภทที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้าใจรายละเอียด มีการอัปเดตเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ จึงไม่ต้องกังวลใจเรื่องข้อผิดพลาดใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแค่นายจ้างระบุลักษณะลูกจ้างที่ต้องการ จากนั้นบริษัทนำเข้าแรงงานก็จะทำตามขั้นตอนแบบครบถ้วน นายจ้างแค่รอการกำหนดวัน-เวลาตามสเต็ปดำเนินการทั่วไปแค่นั้นเอง

อีกสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้เมื่อตัดสินใจจ้างบริษัทนำเข้าแรงงานนั่นคือ คุณจะไม่ต้องเสียในส่วนของเงินประกันตั้งแต่ 1,000 – 100,000 บาท ต่อจำนวนแรงงานต่างด้าว 1 คน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าอีกหลายบาท นำเวลาที่เหลือไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาศึกษาข้อมูล เรียนรู้วิธีใด ๆ ให้ปวดหัว แถมบางทียังทำผิดทำถูกจนมีข้อผิดพลาดตามมาไม่รู้จบ

จะเกิดอะไรขึ้นหากจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

จากรายละเอียดทั้งการนำเข้าแรงงานต่างด้าวด้วยตนเอง หรือให้บริษัทนำเข้าแรงงานดำเนินการให้ นายจ้างบางคนอาจมองว่ายุ่งยาก มีขั้นตอนเยอะ มีค่าใช้จ่ายสูง แบบนี้ลองหาแรงงานแบบผิดกฎหมายใช้งานน่าจะดีกว่า ถ้าคุณคิดแบบนี้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับโทษตามกฎหมายกำหนดได้

  • โทษของนายจ้าง เมื่อจ้างแรงงานผิดกฎหมาย ปรับระหว่าง 10,000 – 100,000 บาท / แรงงานต่างด้าว 1 คน หากยังทำซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อทำงาน 3 ปี
  • โทษของแรงงานต่างด้าว เมื่อทำงานแบบผิดกฎหมาย ปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท ต่อด้วยการถูกส่งตัวออกราชอาณาจักรโดยเร็วที่สุด และไม่อนุญาตให้เข้ามาทำงานนับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษรวม 2 ปี

จากโทษต่าง ๆ ที่ระบุเอาไว้แนะนำให้เลือกวิธีหาแรงงานต่างด้าวกับบริษัทนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายจะสบายใจ และตอบโจทย์มากสุด ยอมเสียเงินเพิ่มเล็กน้อยดีกว่าต้องมาน่ากังวลใจกับเรื่องเหล่านี้ จึงขอแนะนำบริการจาก จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเรื่องแรงงานต่างด้าว บริการครบสรรพทุกด้านโดยผู้เชี่ยวชาญของแท้ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://www.jobsworkerservice.com/

You May Also Like

More From Author