Tag Archives: Warner Bros Studio Tour

รีวิว Harry Potter Warner Bros Studio Tour Tokyo vs London เหมือนหรือต่างกันตรงไหน สาวกตัวจริงไปที่ไหนดี ?

รีวิว Harry Potter Warner Bros Studio Tour Tokyo vs London เหมือนหรือต่างกันตรงไหน สาวกตัวจริงไปที่ไหนดี ?

“คำเตือน !!! รีวิวนี้ถือว่าเป็นการสปอย (รูปเยอะมาก) ถ้ากลัวไปแล้วจะไม่ตื่นเต้น ไปเที่ยวกันก่อนแล้วค่อยกลับมาอ่านก็ได้น้า…” … รีวิวนี้จะเน้นรูป เน้นรีวิวส่วน...