Yummy Directory

โยนจาน !!! กิน COCHINILLO หมูย่างสเปน หนังกรอบ เนื้อนุ่ม จานกระเบื้องสับได้ @UNO MAS ชั้น 54 เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

1 min read

หลายคนน่าจะรู้จัก UNO MAS ร้านอาหารอิตาเลียน ที่ชั้น 54 เซ็นทาราแกรนด์  เซ็นทรัลเวิลด์ กันมาบ้างแล้วนะครับ ส่วนผมก็มาน่าจะรอบที่ 3 ได้แล้วครับ แบบว่ามากินกี่ทีก็ไม่เบื่อครับ กินทั้งแบบบุฟเฟ่ต์ Sunday Brunch และแบบ a la carte ครับ ส่วนของเมนูที่ทุกคนต้องมากินถ้ามาที่นี่ก็ไม่พ้น COCHINILLO หมูย่างสเปนนะครับ นอกจากหมูย่างสเปนที่นี่ก็ยังมีอาหารสเปนอื่นๆ [Read More…]