Monthly Archives: June 2024

ทำไมการทำการตลาดออนไลน์จึงสำคัญ ต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ทำไมการทำการตลาดออนไลน์จึงสำคัญ ต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

การทำการตลาดออนไลน์นั้นถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของการทำการตลาด (Marketing) ที่จะช่วยให้ธรุกิจต่างๆ สามารถกำหนดเป้าหมายกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ออนไลน์ได้ อย่างเฉพาะเจาะจงหรือตรงก...
กินอาหารอิตาเลียนสไตล์ดั้งเดิม พาสต้าโฮมเมด แป้งพิซซ่าหมักนาน 48 ชั่วโมง บรรยากาศดี CIAO PIZZA เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา

กินอาหารอิตาเลียนสไตล์ดั้งเดิม พาสต้าโฮมเมด แป้งพิซซ่าหมักนาน 48 ชั่วโมง บรรยากาศดี CIAO PIZZA เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา

วันนี้ผมกันที่ CIAO PIZZA เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา มาแวะกินอาหารอิตาเลียนสไตล์ดั้งเดิม ที่นี่เค้าได้รับรางวัล The Ospitalita Italiana จากหอการค้าอิตาเลียนมาด้วยน้า… น่าจะ...