Tag Archives: Velaa Sindhorn Village Langsuan

กิน Kakigori จากร้านดัง Azuki to Kouri เชฟมิชลิน 2 ดาว ในไทยได้แล้วน้า… “Oyatsu no Jikan by Azuki to Kouri” ไม่ต้องบินไปกินถึงญี่ปุ่น

กิน Kakigori จากร้านดัง Azuki to Kouri เชฟมิชลิน 2 ดาว ในไทยได้แล้วน้า… “Oyatsu no Jikan by Azuki to Kouri” ไม่ต้องบินไปกินถึงญี่ปุ่น

กิน คากิโกริ (Kakigori) เมนูขนมหวานยอดนิยมประจำฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่น กันมั๊ยครับ ที่ญี่ปุ่นมีร้านดัง ร้านนึงชื่อว่า “Azuki to Kouri” น่ากิน อร่อย และจองยากมากด้วยครับ...