Tag Archives: JABRA ROX Wireless

อาร์ทีบี เทคโนโลยี ชวนสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของหูฟังสเตอริโอแบบไร้สาย พร้อมเปิดตัว JABRA ROX Wireless หูฟังสเตอริโอแบบ in-ear คุณภาพสูง

อาร์ทีบี เทคโนโลยี ชวนสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของหูฟังสเตอริโอแบบไร้สาย พร้อมเปิดตัว JABRA ROX Wireless หูฟังสเตอริโอแบบ in-ear คุณภาพสูง

บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด  เปิดตัว “JABRA ROX Wireless” (จาบรา ร็อค ไวเลส)  หูฟังสเตอริโอไรสายแบบ in-ear ที่มีคุณภาพสูง แข็งแรงและทนทาน ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยที่การัน...