Tag Archives: Digital TV

ทดสอบสัญญาณดิจิตอลทีวีของไทย (แค่ใช้หนวดกุ้ง)

ทดสอบสัญญาณดิจิตอลทีวีของไทย (แค่ใช้หนวดกุ้ง)

เริ่มเผยแพร่กันแล้วนะครับ กับ ดิจิตอลทีวีของไทยเรา มีใครได้ลองกันบ้างแล้วครับ ส่วนตัวทีวีที่บ้านรองรับดิจิตอลทีวีแล้วก็เลยขอลองซักหน่อยครับ (more…)...