Tag Archives: เนื้อบริสเก็ต

กินหม่าล่าหม้อไฟสไตล์จีน เบสซุปดาชิ ไม่กินเนื้อ ไม่กินหมู ก็กินได้ “DA ZHENG HOTPOT” ใจกลางสยามสแควร์

กินหม่าล่าหม้อไฟสไตล์จีน เบสซุปดาชิ ไม่กินเนื้อ ไม่กินหมู ก็กินได้ “DA ZHENG HOTPOT” ใจกลางสยามสแควร์

พ.ศ. 2566 หม่าล่าครองเมือง !!! ตอนนี้หันไปทางไหนก็เจอแต่ร้านหม่าล่าเนอะ ส่วนของร้านหม่าล่าก็มีทั้งร้านหรูหรา เหมือนยกเมืองจีนมาอยู่ในร้าน ราคาก็จะสูงนิดนึง แลกกับวัตถุดิบที่ Premiu...