Tag Archives: JACK OUT OF THE BOX

อ่านแล้วมาเล่า “JACK OUT OF THE BOX คิดต่างอย่างแจ็ค” ^^

อ่านแล้วมาเล่า “JACK OUT OF THE BOX คิดต่างอย่างแจ็ค” ^^

หลายคนอาจจะคิดว่าการอ่านหนังสือชีวประวัติ เรื่องของบุคคลสำคัญอ่านแล้วน่าเบื่อ แต่ผมกับไม่คิดแบบนั้นครับ บอกตามตรงว่าผมเป็นคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือมาก ถ้ามี ภาพยนตร์ vs หนังสือ ขอเล...