Tag Archives: Seafod

กินบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชิมกุ้งแม่น้ำไซส์ยักษ์ ไม่ต้องไปไกลถึงอยุธยาที่ The Square Novotel Bangkok Impact
8.3

กินบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชิมกุ้งแม่น้ำไซส์ยักษ์ ไม่ต้องไปไกลถึงอยุธยาที่ The Square Novotel Bangkok Impact

ใครชอบกินกุ้งยกมือขึ้น … คนชื่นชอบการกินกุ้งน่าจะรู้กันเนอะว่าอยากกินกุ้งแม่น้ำ สด อร่อย ไซส์ยักษ์ ก็ต้องไปกินที่อยุธยา วันนี้ผมมีที่กินกุ้งไซส์ยักษ์ไม่ต้องไปไกลถึงอยุธยามานำ...