Journey

เที่ยวไทเป ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (Taiwan Taipei 4 Day 3 Night) ไปไหนได้บ้าง ? #เน้นไฮไลท์ อ่านรีวิวนี้จบ ไปเองได้ !!!!

2 min read

ไต้หวันก็แค่ปากซอย ไปเองได้ ผมเองก็เพิ่งเคยไปไต้หวันครั้งแรกครับ หลักๆ ก็อยากจะไปเช็คอินที่ ไทเป 101 เก็บอีกซักประเทศในการเดินทางท่องเที่ยวของตัวเอง ส่วนของข้อมูลต่างๆ ในการท่องเที่ยวไต้หวัน ผมก็หาข้อมูลจากเว็บไซต์บ้าง กลุ่มเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองใน Facebook บ้าง Youtube บ้าง รวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้ก็มาทำแพลนในแต่ละวันด้วย Google Map ดีนะครับ ที่ไต้หวันใช้ Google Map ได้ [Read More…]