Tag Archives: ICHINIKU

ไปกิน ICHINIKU (อิชินิคุ) ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ที่เค้าบอกว่า “อร่อยนุ่ม คุ้มราคา” กัน
7.4

ไปกิน ICHINIKU (อิชินิคุ) ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ที่เค้าบอกว่า “อร่อยนุ่ม คุ้มราคา” กัน

— อัพเดท 06 มิถุนายน 2556 สาขานี้ปิดให้บริการแล้วจ้า — แหม่…ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะคะ อยากกินแต่ปิ้งๆ ย่างๆ เนื้อมันๆ อะไรอย่างงี้ รู้นะว่ากินแล้วจะอ้วนแต่บางทีก็...