Tag Archives: เอนกาวะ

กินซูชิหน้าล้น… (จานนึงกินได้ 3 คำ) Miura Misaki Kou ย่าน Ueno ร้านยอดนิยมของ Influencer และคนไทย อร่อยมั๊ยไปดูกัน

กินซูชิหน้าล้น… (จานนึงกินได้ 3 คำ) Miura Misaki Kou ย่าน Ueno ร้านยอดนิยมของ Influencer และคนไทย อร่อยมั๊ยไปดูกัน

ก่อนหน้านี้ ใครไปญี่ปุ่นก็ต้องไปกินซูชิสายพาน 100 เยน กันนะครับ ตอนนี้ Sushiro มาเยือนที่ไทยกันแล้ว เราก็เปลี่ยนไปกินซูชิหน้าล้น Miura Misaki Kou ย่าน Ueno กันบ้างเนอะ (ซูชิสายพาน ...