Tag Archives: อูด้ง

กินอุดั้งเส้นใหญ่ยักษ์ (Oni-Himokawa) Shiori Udon Ginza นำเข้าจากเมืองคิริว ร้านดังย่านกินซ่า ญี่ปุ่น @สยามเซ็นเตอร์

กินอุดั้งเส้นใหญ่ยักษ์ (Oni-Himokawa) Shiori Udon Ginza นำเข้าจากเมืองคิริว ร้านดังย่านกินซ่า ญี่ปุ่น @สยามเซ็นเตอร์

ผมเห็นภาพเพื่อนๆ โพสมาซักพักแล้วครับ กับอุดั้งเส้นใหญ่ยักษ์ แอบงง เค้าไม่หั่นหน่อยหลอ ห้าๆๆๆๆ เลยอยากจะไปลองซักหน่อยครับ ร้านนี้ชื่อว่า Shiori Udon Ginza ร้าน Oni-Himokawa Udon อูด...