Tag Archives: สังเวชนียสถานแหล่งที่1

ทัวร์อินเดีย : ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า (ภาค 2 : แม่น้ำคงคา, บ้านนางสุชาดา และสังเวชนียสถานแหล่งที่1)

ทัวร์อินเดีย : ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า (ภาค 2 : แม่น้ำคงคา, บ้านนางสุชาดา และสังเวชนียสถานแหล่งที่1)

ทัวร์อินเดียวันที่สอง ที่เราอยู่ในประเทศอินเดียครับ เราเริ่มทริปเช้าหน่อย เพื่อไปล่องเรือที่แม่น้ำคงคา แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของคนอินเดียครับ หลังจากนั้นช่วงบ่ายก็จะไปบ้านนางสุชาดาและส...