Tag Archives: TrueMove H

ทดสอบ 3G TrueMove H เส้นทางรถไฟฟ้า

ทดสอบ 3G TrueMove H เส้นทางรถไฟฟ้า

ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมรึปล่าวนะครับ ผมคิดว่าการใช้งาน 3G ขณะใช้บริการรถไฟฟ้า ความเร็วของการใช้งานอินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้า ในบางครั้งก็ใช้งานไม่ได้เลย (เน้นว่าบางครั้ง บางสถาน...