Tag Archives: เนื้อไก่

รีวิว “มัสมั่น แกงแก้วตา” สูตรง่าย อร่อยถึงเครื่อง

รีวิว “มัสมั่น แกงแก้วตา” สูตรง่าย อร่อยถึงเครื่อง

มัสมั่นแกงแก้วตา    หอมยี่หร่ารสร้อนแรง ชายใดได้กลืนแกง    แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา… แหม่…วันนี้มาแบบกาพย์กลอนหน่อยค่ะ เพราะเมนูที่จะรีวิวให้สดับรับชมกันวันนี้เป็นเมนูไทยๆ ที...