Tag Archives: พระธาตุดอยสุเทพ

พาเที่ยวเชียงใหม่ สัมผัสความหนาว เบา เบา 4 วัน 3 คืน

พาเที่ยวเชียงใหม่ สัมผัสความหนาว เบา เบา 4 วัน 3 คืน

หลังจากที่เราพากินในกรุงเทพฯ มาเยอะแล้ว รีวิวนี้ของพาไป กิน ช็อป เที่ยว ที่เชียงใหม่กันบ้างนะครับ ทริปนี้ของเราขับรถไปกันเอง เสียเวลาไปกลับอย่างละ 1 วัน (ขับรถจากกรุงเทพฯ ไปเชียงให...
เที่ยวเชียงใหม่สักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่

เที่ยวเชียงใหม่สักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่

ทุกครั้งที่ผมเดินทางไปเชียงใหม่สถานที่ที่ผมจะต้องไปเสมอ นั่นก็คือ พระธาตุดอยสุเทพและครูบาศรีวิชัยครับ โดยเฉพาะครั้งนี้เดินทางไปรีวิวใกล้วันขึ้นปีใหม่ซะด้วย ต้องไปไหว้พระเอาฤกษ์เอาช...