Tag Archives: บ้านไม้น้ำ

กินปลิงทะเลน้ำแดง เป็ดล่อน อาหารเหลาราคาเบา เบา @บ้านไม้น้ำ เมืองเอก
7.5

กินปลิงทะเลน้ำแดง เป็ดล่อน อาหารเหลาราคาเบา เบา @บ้านไม้น้ำ เมืองเอก

ช่วงนี้ Hello2Day ยังคงอยู่แถวเมืองเอกครับ เนื่องจากต้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาทำ IS ระดับปริญญาโท ทุกวันอาทิตย์ หลังจากที่พบอาจารย์ที่ปรึกษาเสร็จก็ได้เวลาคลายเครียด หาอะไรอร่อยๆ กินก...